ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία επικαιροποίηση: 14 / 12 / 2020

Εμείς, η εταιρεία «Innopolium Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με έδρα στην Αθήνα, Ελλάδα, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 2, Χαλάνδρι (εφεξής “Εμείς” ή “Innopolium”) δεσμευόμαστε να επιδεικνύουμε σεβασμό και να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας, υποχρεούμαστε δε να σας ενημερώνουμε με διαφανή τρόπο αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και της χρήσης της ιστοσελίδας μας www.i-host.gr  (“Ιστοσελίδα”) και της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα “i-host” (“Εφαρμογή”) και των αντίστοιχων υπηρεσιών (η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή θα αναφέρονται από κοινού ως οι “Υπηρεσίες”).

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα δήλωση απορρήτου όποτε είναι απαραίτητο. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα δήλωση απορρήτου, θα αναρτήσουμε το νέο έγγραφο στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, ώστε να ενημερωθείτε. Επομένως, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και να ελέγχετε περιοδικά τις Υπηρεσίες μας.

  1. Οι Υπηρεσίες μας

Έχουμε αναπτύξει και διαθέσει μια ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει διαχείριση κρατήσεων, διαχείριση πελατολογίου και τραπεζιών / θέσεων (η “Πλατφόρμα”) προορισμένη να καλύψει τις ανάγκες των εστιατορίων, εστιατορίων ξενοδοχείων, χώρων διασκέδασης και παρόμοιων επιχειρήσεων που προσφέρουν γαστρονομικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες (καθένα θα αναφέρεται ως “Χώρος”). Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί και στοχεύουν σε εστιατόρια επίσημου φαγητού (fine dining), σε εστιατόρια ξενοδοχείων, σε εστιατόρια άνετου φαγητού (casual dining), σε μπαρ-εστιατόρια ανοιχτά όλο το 24ωρο (all-day), σε μπιστρό και σε όλες τις παρόμοιες επιχειρήσεις αναψυχής που δέχονται και διαχειρίζονται κρατήσεις.

Η Πλατφόρμα χρησιμοποιείται, αντί εγγράφων σημειώσεων ή σημειώσεων ημερολογίου, από το επιχειρησιακό προσωπικό των Χώρων που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των κρατήσεων ή την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε Χώρου.

Η Πλατφόρμα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις του Χώρου και τη διαθεσιμότητα και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των κρατήσεων, επιτρέποντας την ολοκλήρωση, την τροποποίηση ή την ακύρωση των κρατήσεων διαδικτυακά (online). Περιέχει επίσης κάθε είδους πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες του Χώρου (“Πελάτες Χώρου”) που ενδεχομένως απαιτούνται και καταγράφονται από τον Χώρο, με σκοπό να συνδράμει τον Χώρο ως προς τη διαχείριση των κρατήσεών του, τη βάση των πελατών του και την προσφορά εξατομικευμένων υπηρεσιών σε αυτούς. Οι κρατήσεις που σχετίζονται με τους Πελάτες του Χώρου, μπορούν να υποβληθούν απευθείας σε οποιονδήποτε Χώρο με τη χρήση της Πλατφόρμας ή μέσω άλλων υπηρεσιών κρατήσεων τρίτων που χρησιμοποιεί ο Χώρος. Σε περίπτωση κρατήσεων που υποβάλλονται μέσω υπηρεσιών τρίτων, οι πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη που υπέβαλε την κράτηση μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν στην Πλατφόρμα από την υπηρεσία του τρίτου που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της κράτησης.

Ενώ ένας Πελάτης Χώρου μπορεί να είναι σε θέση να ολοκληρώσει μια συναλλαγή πληρωμής με τη βοήθεια της Πλατφόρμας ή να χρησιμοποιήσει μία από τις λειτουργίες της Πλατφόρμας για να εισαγάγει στοιχεία πληρωμής, για παράδειγμα, για να κρατήσει τραπέζι ή να εξασφαλίσει μια κράτηση, η Πλατφόρμα δεν περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με τις πιστωτικές κάρτες ή αυτές τις πληρωμές που γίνονται με τη βοήθεια της Πλατφόρμας. Όλες οι συναλλαγές πληρωμής υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους επεξεργαστές πληρωμών, όπως η Stripe ή η Paypal και οι πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε ολοκληρωμένη πληρωμή υπόκεινται στις πολιτικές αυτού του επεξεργαστή, ενώ οι πληροφορίες διατηρούνται από τον αντίστοιχο τρίτο εκτελούντα ή τον Χώρο.

Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας εάν είστε κάτω των 18 ετών.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, κάθε Χώρος (ή ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για λογαριασμό ενός Χώρου αναφορικά με τις κρατήσεις του) θα χρειαστεί να ανοίξει λογαριασμό στην Πλατφόρμα με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ (“Λογαριασμός”).

Σημαντική σημείωση: Οι Υπηρεσίες μας στοχεύουν και παρέχονται στους Χώρους (ή σε αντιπροσώπους που έχουν ορισθεί από τους Χώρους για να χειρίζονται τις κρατήσεις τους) που ενεργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουν μέσω της Πλατφόρμας για τους πελάτες τους. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργούμε ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό των Χώρων. Έτσι, η Πλατφόρμα επιτρέπει μόνο στο προσωπικό και / ή τους αντιπροσώπους του Χώρου να ανοίγουν και να διατηρούν Λογαριασμό στην Πλατφόρμα. Η ίδια επιλογή δεν προσφέρεται για τους πελάτες του Χώρου. Εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά στην παρούσα, η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας μας.

  1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μέσω της Πλατφόρμας

Ο όρος Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σημαίνει κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί, άμεσα ή έμμεσα, ένα πρόσωπο (όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο τηλεφωνικός αριθμός, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται κι τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας μέσω της Πλατφόρμας και για τους λόγους που αντίστοιχα περιγράφονται:

2.1. Όταν εσείς, εφόσον είστε Χώρος ή αντιπρόσωπος Χώρου, επιθυμείτε να ανοίξετε Λογαριασμό, θα συλλέξουμε και θα αποθηκεύσουμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες:

2.2. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail για οποιοδήποτε θέμα ή για να παρέχετε την άποψή σας αναφορικά με τις Υπηρεσίας μας:

2.3. Όταν μία κράτηση για έναν Χώρο γίνεται με τη χρήση της Πλατφόρμας είτε άμεσα από έναν Πελάτη Χώρου ή από τρίτη υπηρεσία ή πλατφόρμα κρατήσεων (π.χ. Google), τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη Χώρου, που ζητά ο Χώρος, αποθηκεύονται στην Πλατφόρμα.

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να είναι το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τηλεφωνικός αριθμός, καθώς και λεπτομέρειες για τις κρατήσεις ή προτιμήσεις φαγητού, φωτογραφία προφίλ στα αντίστοιχα μέσα ενημέρωσης των τρίτων. Χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο χαρακτηριστικό της Πλατφόρμας, ένας Χώρος μπορεί επίσης να εισάγει με δική του πρωτοβουλία σημειώσεις για καθέναν από τους Πελάτες του Χώρου, τις οποίες ο Χώρος ενδεχομένως να θεωρεί σημαντικές προκειμένου να βελτιώσει τη σχέση του και να προσφέρει υπηρεσίες στους συγκεκριμένους πελάτες, όπως συγκεκριμένη θέση ή προτιμήσεις για φαγητό ή αριθμός επισκέψεων στον Χώρο. Όταν ένας Χώρος χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για να αποθηκεύσει το ιστορικό αγορών του Πελάτη Χώρου, τότε αυτές οι πληροφορίες μπορεί να συνδέονται με την Πλατφόρμα μέσω των συστημάτων των σημείων πώλησης του Χώρου.

Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται από τον Χώρο μέσω της Πλατφόρμας βάσει της συμβατικής υποχρέωσης που έχουμε έναντι του Χώρου αυτού και της παροχής των Υπηρεσιών.

Ένας Πελάτης Χώρου μπορεί επίσης να γνωστοποιεί ειδικές προτιμήσεις ή σχόλια σχετικά με την κράτησή του/της, τα οποία θα μεταφερθούν στον Χώρο μέσω των Υπηρεσιών.

2.4 Όταν ένας Πελάτης Χώρου πραγματοποιεί οικονομική συναλλαγή με έναν Χώρο μέσω της Πλατφόρμας (προκειμένου να εξασφαλίσει μια κράτηση), όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών πιστωτικής κάρτας, ενδεχομένως να παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας. Ωστόσο, δεν λαμβάνουμε, ούτε αποθηκεύουμε πληροφορίες πληρωμής απευθείας στους διακομιστές μας αλλά αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιηθούν μεταξύ των Χώρων και τρίτων, όπως ορίζεται στην παρούσα.

2.5. Όταν χρησιμοποιείτε άλλες δυνατότητες και υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας:

2.6. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε σε έρευνα που διεξάγεται μέσω των Υπηρεσιών κατόπιν της ρητής σας συναίνεσης ή σε περίπτωση που ασκήσουμε το έννομο συμφέρον μας προς βελτίωση των Υπηρεσιών, ενδέχεται να συλλέγονται πρόσθετες πληροφορίες του προφίλ σας.

  1. Πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Θα επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών και αναλόγως την περίσταση, για τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις και σκοπούς:

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας και συγκεκριμένα προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ως κάτοχος λογαριασμού. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργούμε λόγω της συμβατικής μας σχέσης δυνάμει της οποίας θα σας δοθεί πρόσβαση και δικαίωμα χρήσης των προσφερόμενων Υπηρεσιών μας και θα ικανοποιήσουμε τυχόν σχετικό αίτημα που ενδεχομένως έχετε.

Όταν πραγματοποιείται κράτηση με τη χρήση των Υπηρεσιών, το όνομα του Πελάτη Χώρου παρέχεται στον Χώρο που ζητήσατε. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου του Πελάτη Χώρου παρέχονται επίσης στον Χώρο σε περίπτωση που ο Χώρος πρέπει να επικοινωνήσει μαζί του/της σχετικά με την κράτησή του/της. Ο Πελάτης Χώρου μπορεί επίσης να παρέχει ειδικές προτιμήσεις ή σχόλια σχετικά με την κράτησή του/της, τα οποία θα μεταφερθούν στον Χώρο μέσω των Υπηρεσιών. Εάν ο Πελάτης Χώρου ενδιαφέρεται να λαμβάνει προωθητικές ή άλλες επικοινωνίες από τον Χώρο, μπορεί να "επιλέξει" (“opt-in”) να λαμβάνει αυτές τις επικοινωνίες από τον Χώρο, είτε μέσω της Πλατφόρμας είτε απευθείας, αναλόγως, και σύμφωνα με τις πολιτικές του Χώρου που ισχύουν για προωθητικές ενέργειες, όπως παρατίθενται κατωτέρω.

Μοιραζόμαστε τις προαναφερθείσες πληροφορίες μόνο με τον Χώρο στον οποίο ο Πελάτης Χώρου έκανε κράτηση χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία. Οι Χώροι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες του Πελάτη Χώρου, σε κρατήσεις ή σε σχετικές πληροφορίες από άλλους Χώρους, εκτός από Χώρους που ανήκουν στο ίδιο εταιρικό σχήμα, οι οποίοι μπορεί να επιλέξουν να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες μεταξύ τους. Οι πληροφορίες κράτησης που παρέχονται στον Χώρο μέσω των Υπηρεσιών χρησιμοποιούνται από τον Χώρο για την εξασφάλιση και τη διαχείριση των κρατήσεων. Εάν ο Πελάτης Χώρου έχει δώσει την άδεια στον Χώρο να προωθήσει οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό σε αυτόν/αυτήν, ο Χώρος μπορεί να το πράξει, με την επιφύλαξη των πολιτικών και διαδικασιών του Χώρου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την αποθήκευση και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πελατών του.

Καθώς οι Χώροι σκοπεύουν να παρέχουν στον Πελάτη Χώρου την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, ενδέχεται οι Χώροι να χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα για να καταγράφουν αγορές μέσω ενοποίησης με μηχανήματα POS ή άλλα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες ενός εστιατορίου και να σημειώνουν τα ειδικά αιτήματα των Πελατών Χώρου, αλλεργίες, ειδικές περιστάσεις ή άλλες πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον Χώρο να προσφέρει στους Πελάτες Χώρου πολύ πιο εξατομικευμένη εξυπηρέτηση κατά την επόμενη επίσκεψή τους. Εάν ένας Χώρος επιλέξει να σημειώσει τις προτιμήσεις του Πελάτη Χώρου, αυτές οι πληροφορίες ενδεχομένως να πληκτρολογηθούν στην Πλατφόρμα χειροκίνητα, όπως στην περίπτωση που ένας Χώρος γράφει μια σημείωση σε κάρτα ευρετηρίου. Αυτά τα δεδομένα ανήκουν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον Χώρο, καθώς απορρέουν από τη σχέση του Χώρου με τον Πελάτη Χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χώρος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι έχει αποκτήσει νόμιμα και διαθέτει αυτές τις πληροφορίες, καθώς και ότι έχει το δικαίωμα να πληκτρολογεί και να διαθέτει αυτές τις πληροφορίες στην Πλατφόρμα (π.χ. σε σχέση με τις αλλεργίες του Πελάτη Χώρου). Ενδέχεται να συγκεντρώσουμε τέτοιες πληροφορίες προτίμησης και σημειώσεις του Πελάτη Χώρου σε δεδομένα που δεν ταυτοποιούνται προσωπικά. Δημιουργούμε επίσης αντίγραφα ασφαλείας όλων των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στην πλατφόρμα για κάθε Χώρο, για να βοηθήσουμε στη διαδικασία αποκατάστασης σε περίπτωση απώλειας δεδομένων.

Οι συνεργαζόμενοι Χώροι είναι επιχειρήσεις ανεξάρτητες από την Innopolium. Παρόλο που οι σχετικοί Χώροι ενθαρρύνονται από εμάς να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη μη συμμόρφωση ενός Χώρου με τη νομοθεσία που ισχύει αναφορικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τυχόν παράπονα ή απορίες σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών του Πελάτη Χώρου από κάποιον Χώρο ή τις επικοινωνίες μάρκετινγκ από έναν Χώρο, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον εν λόγω Χώρο. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες, τη διαχείριση και τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται από τους Χώρους από τους δικούς τους ιστότοπους και δεν αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες.

Στην ίδια βάση, θα χρησιμοποιούμε τα αντίστοιχα προσωπικά στοιχεία για να επαληθεύουμε την ταυτότητα του Πελάτη Χώρου χρησιμοποιώντας μηχανισμούς ελέγχου ταυτότητας και θα τα μοιραζόμαστε με τους οικείους Χώρους, έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε τις αντίστοιχες κρατήσεις στους Χώρους αυτούς, για να ενημερώνουμε τους οικείους Χώρους αναφορικά με τις αλληλεπιδράσεις κράτησης του Πελάτη Χώρου (δημιουργία, ακύρωση, τροποποίηση).

Σε περίπτωση που μας υποβάλετε κάποιο αίτημα και σχετικές πληροφορίες, θα τα χρησιμοποιήσουμε για να ανταποκριθούμε στο αίτημα αυτό ως μέρος της υπάρχουσας μεταξύ μας συμφωνίας ή κατά το προσυμβατικό στάδιο (όταν επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας) και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση σε προκειμένου να ανταποκριθούμε στο συγκεκριμένο αίτημα.

Αποτελεί έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας προκειμένου να τους ενημερώνουμε αναφορικά με σχετικές ειδήσεις και εκδηλώσεις που μπορεί να τους ενδιαφέρουν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας (που είναι συνδεδεμένος με τον λογαριασμό σας) για να σας στείλουμε, υπό την ιδιότητά σας ως κατόχου Λογαριασμού, προωθητικό υλικό, ειδικές προσφορές και άλλες σχετικές πληροφορίες για εμάς. Κάθε κάτοχος Λογαριασμού μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί από τη λίστα παραληπτών τέτοιων επικοινωνιών επιλέγοντας τη σχετική επιλογή.

Κατόπιν ειδικής συναίνεσης από εσάς υπό την ιδιότητά σας ως απλός επισκέπτης της ιστοσελίδας πατώντας στην αντίστοιχη επιλογή στην ιστοσελίδα ή ως ακόλουθος μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενεργοποιώντας την αντίστοιχη λειτουργία, μπορούμε να σας συμπεριλάβουμε στη λίστα συνδρομητών του ενημερωτικού δελτίου μας, εάν το επιθυμείτε. Θα διατηρήσουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης) προκειμένου να σας στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες εκδηλώσεις και ενέργειες που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεση αυτή ανά πάσα στιγμή πατώντας στην επιλογή "κατάργηση εγγραφής" (“unsubscribe”) στο κάτω μέρος κάθε επικοινωνίας που λαμβάνετε ή απενεργοποιώντας τη σχετική δυνατότητα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατόπιν ειδικής συναίνεσης από εσάς και σύμφωνα με την επιλογή σας κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας, να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας και να συνεχίσουμε τις διαφημιστικές δραστηριότητες. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεση αυτή και να βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην ιστοσελίδας μας, στην πολιτική μας για τα Cookies.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, να δημιουργούμε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων και να διασφαλίζουμε τη συνέχεια της επιχείρησης. Αποτελεί ομοίως έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να αναπτύξουμε και να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ορισμένων χαρακτηριστικών και λειτουργικότητας των Υπηρεσιών (για παράδειγμα, με το να θυμόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη Χώρου, ώστε να μην χρειάζεται να τα εισάγει εκ νέου κατά την επίσκεψή του/της ή κατά τις ακόλουθες επισκέψεις), για να διεκπεραιώσουμε ερωτήσεις του Πελάτη Χώρου και με άλλο τρόπο να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας, με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτών μηνυμάτων (SMS) επιβεβαίωσης και άλλων επικοινωνιών στον Πελάτη Χώρου, όπως υπενθυμίσεων για τις κρατήσεις του/της (οι Χώροι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την Πλατφόρμα για να στέλνουν τέτοια μηνύματα απευθείας στους Πελάτες Χώρου), για την επεξεργασία πληρωμών του Πελάτη Χώρου, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Όταν ένας Πελάτης Χώρου κάνει κράτηση σε έναν Χώρο στην Πλατφόρμα μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook ή Twitter), αυτός ο Πελάτης Χώρου θα έχει δώσει τη συναίνεσή του ώστε η Innopolium να λαμβάνει πληροφορίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της κράτησης από την αντίστοιχη σελίδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η Πλατφόρμα μπορεί επίσης να επιτρέπει στον Πελάτη Χώρου να δημοσιεύει περιεχόμενο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν ο Πελάτης Χώρου επιλέξει να το κάνει, η Innopolium θα παρέχει πληροφορίες στα οικεία μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις επιλογές του Πελάτη Χώρου. Ο Πελάτης Χώρου συμφωνεί ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση των δικών του/της μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ότι είναι υπεύθυνος να μελετά τους αντίστοιχους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν προβαίνουμε σε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση σχετικά με αυτές τις πολιτικές. Οποιαδήποτε πληροφορία συλλέγουμε από έναν λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα εξαρτηθεί από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχει επιλέξει ο αντίστοιχος Πελάτης Χώρου σε αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είμαστε υπεύθυνοι επ’ ουδενί για: (α) τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια του οικείου λογαριασμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης, (β) το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αυτών ή τη διαθεσιμότητα των οικείων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή (γ) τη χρήση οποιουδήποτε τέτοιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης από τον Πελάτη Χώρου.

  1. Ποιος έχει πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες και πώς αυτή διασφαλίζεται

Δεν θα αποκαλύψουμε, μεταφέρουμε ή θα διανείμουμε με άλλο τρόπο οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από ό,τι ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Τυχόν πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών θα φυλάσσονται από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας.

Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών μας, θα στέλνουμε αυτοματοποιημένα μηνύματα στους Πελάτες Χώρου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή κειμένου που σχετίζεται με επερχόμενες ή πρόσφατες κρατήσεις στον Χώρο ή άλλες βασικές λειτουργίες των Υπηρεσιών, όπως επιβεβαιώσεις, υπενθυμίσεις και/ή προσκλήσεις για παροχή σχολίων εκ μέρους του πελάτη. Οι Χώροι θα χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα ανεξάρτητα για να στέλνουν τις επικοινωνίες στον Πελάτη Χώρου και, κατόπιν επιλογής εκ μέρους του Πελάτη Χώρου, να του στέλνουν ενημερωτικά δελτία και σχετικό προωθητικό υλικό. Σημειώνουμε ότι η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για την επεξεργασία πληροφοριών για ενδεχόμενες προωθητικές επικοινωνίες , που αποστέλλονται από έναν Χώρο μέσω της Πλατφόρμας. Οι Χώροι είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν τη νομιμότητα χρήσης των αντίστοιχων στοιχείων επικοινωνίας των Πελατών Χώρου σε σχέση με τυχόν επικοινωνίες στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών προς αυτούς. Οι επικοινωνίες που αποστέλλονται από έναν Χώρο με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη χρήση της Πλατφόρμας υπόκεινται στις αντίστοιχες πολιτικές και πρακτικές του Χώρου.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και λειτουργιών και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε και πραγματοποιούμε συναλλαγές, όπως:

Εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα, ενδέχεται να απαιτηθεί να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες ως ανταπόκριση σε έρευνες που μπορεί να γίνονται στα πλαίσια επιβολής του νόμου ή σε περιπτώσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους (κυρίως από τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016, τον Ελληνικό Νόμο 4624/2019 και οποιουσδήποτε άλλους νόμους που διέπουν τη χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων) στις αρμόδιες διοικητικές, δικαστικές ή δημόσιες αρχές ή γενικά σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι ή να δικαιούμαστε να αποκαλύψουμε αυτά τα δεδομένα.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ορισμένα ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης συγχώνευσης, χρηματοδότησης, απόκτησης ή λύσης ή διαδικασίας που περιλαμβάνει πώληση, μεταβίβαση, εκποίηση ή αποκάλυψη όλου ή μέρους της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών μας στοιχείων. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή θέσης υπό διαχείριση, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί επίσης να μεταφερθούν ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Εάν μια άλλη εταιρεία αποκτήσει την εταιρεία μας, την επιχείρησή μας ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, η εταιρεία αυτή θα διαθέτει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς και θα αναλάβει τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προσωπικά σας δεδομένα και τα στοιχεία του Λογαριασμού σας είναι ασφαλή. Αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες σε ασφαλείς διακομιστές, παρακολουθούμε συνεχώς και εφαρμόζουμε αλλαγές και βελτιώσεις που διατίθενται στον τομέα ασφάλειας ηλεκτρονικών δεδομένων για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας. Εξετάζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες, τις μεθόδους και την αρχιτεκτονική επεξεργασίας δεδομένων για να διατηρήσουμε την ασφάλεια και να υπερβούμε όλες τις σχετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης. Εξετάζουμε όλους τους προμηθευτές που ενεργούν ως υπο-επεξεργαστές για λογαριασμό μας, συνεργαζόμαστε με ανεξάρτητους συμβούλους, νομικούς συμβούλους και άλλες εταιρείες τεχνολογίας για να κατανοήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, την ερμηνεία και τα πρότυπα που σχετίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Όσον αφορά στον πελάτη μας, ήτοι τους Χώρους, θα υποστηρίζουμε, στο μέτρο του δυνατού, την επεξεργασία δεδομένων για την εξαγωγή, τη διαγραφή και τη διατήρηση δεδομένων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων που απευθύνονται σε αυτούς και σε άλλες αντίστοιχες υποχρεώσεις συμμόρφωσης.

Ωστόσο, σας προτείνουμε να διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας που αναφέρονται σε θέματα για τα οποία δεν έχουμε τον έλεγχο και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, όπως τον τρόπο με τον οποίο μπαίνετε στην Ιστοσελίδα και την χρησιμοποιείτε.

5. Για πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες σας;

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να επιτύχουμε τους παραπάνω σκοπούς ή για όσο χρόνο απαιτείται εκ του νόμου. Ο χρόνος αυτός μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συγκεκριμένη χρήση π.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που δώσατε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία σε σχέση με εμάς θα διατηρηθεί έως ότου υποβάλετε αίτημα απεγγραφής ή ανάκλησης της συγκατάθεσης, ή ορισμένα δεδομένα του Πελάτη Χώρου που έχουν εισαχθεί στην Πλατφόρμα εκ μέρους ενός κατόχου Λογαριασμού θα διατηρηθούν για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική σχέση με αυτόν τον Χώρο και στη συνέχεια μέχρι και ένα έτος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται από εμάς να τα διατηρήσουμε για περισσότερο χρόνο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό (π.χ. για τη διαχείριση του Λογαριασμού σας ή την άσκηση / υπεράσπιση αγωγής).

  1. Τι δικαιώματα έχετε;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Εάν ασκήσετε οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανταπόκριση στο αίτημα εντός ενός μηνός ή έως και 2 επιπλέον μηνών, εάν απαιτείται λόγω της περιπλοκότητας του αιτήματος ή του συνολικού αριθμού των ληφθέντων αιτημάτων. Θα σας ειδοποιήσουμε εγγράφως αναφορικά με την ικανοποίηση του αιτήματος ή άλλως, για τους λόγους που μας εμποδίζουν να ικανοποιήσουμε το εν λόγω αίτημα. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζει ο νόμος, π.χ. ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε ένα αίτημα εάν δεν λάβουμε τα στοιχεία ταυτοποίησης που είναι απαραίτητα για την προστασία των δεδομένων σας και να επιβεβαιώσουμε ότι εσείς κάνετε το αίτημα ή διαγράφετε πληροφορίες, που ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε, προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια υποχρέωση ή να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντά μας.

  1. Επικοινωνία

Για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας στα πλαίσια των Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@i-host.gr.

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει με οποιονδήποτε τρόπο παραβιαστεί, δικαιούστε να υποβάλλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: www.dpa.gr | Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23 | +30 210 6475600 | Φαξ: +30 210 6475628 | complaints@dpa.gr